šta je titar test

Titar test: za putovanje sa ljubimcem!

Titar test je obavezan ukoliko želite da sa svojim kućnim ljubimcem putujete u inostranstvo. Da vidimo šta je, kako do testa i do putovanja?

Odmor bez vašeg ljubimca nije isti kao sa njim, zar ne? Kako onda do zajedničkog putovanja?

Postoji način, naravno!

Osim pasoša, polise osiguranja, dobre volje i motiva za nezaboravnu avanturu koju ste isplanirali na putovanju, ukoliko planirate da vodite ljubimca sa sobom, potrebna su vam i dokumenta za njega. Da, i vaš ljubimac mora imati odgovarajuća dokumenta kako biste ga neometano preneli sa sobom u inostranstvo. 

Za njega će vam biti potreban pasoš. U njega se upisuju svi podaci u vezi sa vašim ljubimcem, ali i ime vlasnika. Pasoš za kućne ljubimce izdaje veterinarska ordinacija ili ambulanta kod koje se vaš ljubimac redovno kontroliše i vakciniše. 

Osim pasoša potrebna su još neka dokumenta koja uglavnom svedoče o zdravstvenom stanju i vakcinaciji vašeg ljubimca. Među njima su i sertifikat veterinara, potvrda veterinara o zdravstvenom stanju ljubimca, titar test i potvrda o vakcinaciji. Takođe, podrazumeva se da je vaš ljubimac stariji od tri meseca, kao i da je u skladu sa zakonom čipovan.

 Iako izgleda zaista konfuzno i komplikovano, to je samo stepenik koji vas deli od bezbrižnog osvajanja novih prostora u inostranstvu sa vašim ljubimcem, bez koga vaše uspomene sa putovanja neće biti iste. 

Važno je da znate da vam je ipak potrebno dosta vremena za prikupljanje svih dokumenata, kao i za testove koje morate odraditi pre puta. Bilo bi dobro da par meseci pre planiranog putovanja krenete u pripremu i organizovanje svega što će vama i vašem ljubimcu biti potrebno za putovanje. 

Šta je titar test? 

Ono što će vam najverovatnije oduzeti najviše vremena i nerava jeste upravo titar test. Titar test je zapravo test na antitela besnila kod vašeg ljubimca, odnosno putem krvi testira se količina antitela kod vašeg ljubimca uz pomoć posebnog FAVN (Flourescent Antibody Virus Neutralisation) testa. 

Rezultat ovog testa predstavlja visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila kod vašeg ljubimca. Granična titra je najmanje 0.5 I.J./ml.

Ove analize mogu se uraditi samo u laboratorijama ovlašćenim od strane Evropske unije i to nakon 30 dana od vakcinacije vašeg ljubimca protiv besnila. 

Još jedna važna stvar u vezi ovog testa jeste da se testiranje ne mora ponavljati ukoliko je vaš ljubimac već imao titraciju, a nakon toga je redovno revakcinisan vakcinom protiv besnila. 

šta je titar test

Gde se radi titar test i koliko vremena je potrebno?

Titar test je obavezan i moraćete da ga odradite, ako želite da idete sa svojim ljubimcem u inostranstvo. 

U našoj zemlji on se može uraditi jedino na Pasterovom institutu u Novom Sadu. Ipak, ako ste se pitali da li zaista treba da vodite psa u Novi Sad na testiranje, ako ste iz nekog drugog dela zemlje, odgovor je NE!

Na svu sreću, iako se analiza seruma, odnosno sam titar test radi samo na Pasterovom institutu u Novom Sadu, jer je jedina laboratorija sa sertifikatom Evropske unije za obavljanje ovog testa, možete izvaditi krv svom ljubimcu kod svog veterinara. Vaš veterinar će izvaditi ljubimcu krv i poslati je za vas u Pasterov zavod.  

Ono što je specifično kod ovog testa jeste, da je potrebno da je:

 • prošlo minimum mesec dana od imunizacije protiv besnila
 • da se rezultati dobijaju za 10 dana, od dana prijema seruma u zavodu
 • i da tek nakon tri meseca od urađenog titar testa možete svog ljubimaca slobodno povesti u inostranstvo. To sve pod uslovom da je rezultat testa bio zadovoljavajući.

Zato, ako planirate putovanje sa kućnim ljubimcem, krenite sa pripremama makar 6 meseci ranije. 

Kako izgleda procedura titar testa?

Kao, što smo već spomenuli, titar test se radi iz krvi vašeg ljubimca. Najpre, treba da posetite svog veterinara i zatražite mu analize za titar test. Veterinarske ambulante su obično pripremljene i poznaju proceduru titar testa. 

Vaš ljubimac pre testiranja mora biti čipovan i redovno vakcinisan protiv besnila. Iz tog razloga mora biti stariji od tri meseca, jer se tek nakon tri meseca od rođenja životinje radi i čipovanje i vakcinisanje protiv besnila. 

Obzirom da se uzorak krvi šalje u Novi Sad, neke procedure moraju se strogo poštovati kako ne bi došlo do greške ili neispravnosti uzorka, zbog čega će vaš ljubimac ponovo biti podvrgnut vađenju krvi. 

Šta je važno za proceduru titar testa?

Ukoliko ste se odlučili za veterinara koji će vam pomoći u procesu odrađivanja titar testa, procedura ide ovako:

 1. Vašem ljubimcu uzima se oko 2 ml krvi pre jela. Važno je da se sam proces obavi krajnje stručno kako bi uzorak stigao do zavoda bez greške. Otprilike procedura je jednostavna za stručnjake, vama verovatno neće biti. Iz uzete krvi izdvaja se serum, koji se potom drži u frižideru, zatim se centrifugira i inaktivira. 
 2. Takav, inaktivirani serum, koga mora biti minimum 1 ml, stavlja se u čistu epruvetu na kojoj su zalepljeni podaci poput broja čipa ili vašeg imena i šalje sa svim vašim podacima na adresu Pasterovog zavoda u Novom Sadu. 
 3. Tačna adresa na koju se šalje je: Laboratorija Zavoda za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, Novi Sad, Hajduk Veljkova 1. 
 4. Uzorak mora stići u laboratoriju u roku od 7 dana od momenta slanja. Zato će vaš veterinar poslati uzorke nekom od brzih pošti. 
 5. Uz uzorak, potrebno je poslati i čitko popunjen zahtev za analizu kao i uplatnicu o plaćenoj naknadi za analizu na žiro račun Zavoda za antirabičnu zaštitu Pasterov zavod- Novi Sad broj 840-146667-22; sa svrhom uplate „FAVN“.

Kada i kome stiže rezultati testa?

Rezultat titar testa, šalje se u roku od 10 dana, od dana prijema seruma. Rezultati se šalju na adresu pošiljaoca, odnosno veterinarskoj laboratoriji koja je poslala uzorak i na adresu vlasnika ljubimca za koji je rađen titar test.

Važno je da vaš veterinar pažljivo popuni zahtev za analizu koji se šalje zajedno sa serumom u zavod. Na zahtevu treba biti tačno ispisane adrese i veterinarske ordinacije i vlasnika ljubimca. 

Može se desiti da je uzorak za analizu bio kontaminiran i da analiza nije moguća. 

Do neispravnosti uzorka dolazi iz sledećih razloga:

 • Nedovoljna količina uzorka,
 • Uzorak nije serum
 • Prošlo je više od 24 sata od momenta slanja uzorka
 • Bakterijska kontaminacija uzorka
 • Neadekvatno obeležena posuda u kojoj je serum 
 • Serum je mlečno bele boje što ukazuje na jaku lipemiju 
 • Serum je neproziran i tamno crvene boje, što ukazuje na jaku hemolizu

Materijal za ispitivanje, odnosno titar test može se i lično doneti u Zavod za ispitivanje u Novom Sadu svakog radnog dana od 07 – 15 časova. Za vas ga može odneti vaš veterinar lično. 

Ukoliko ste dobili povoljan rezultat testa, vi ste zapravo dobili vizu za svog ljubimca. 

Sa  tim i ostalim pripremljenim dokumentnima morate otići u veterinarsku inspekciju u vašem gradu radi pribavljanja veterinarskog sertifikata. Bez veterinarskog sertifikata ne možete preći granicu sa svojim ljubimcem. Ovaj deo uglavnom ne traje dugo i nije komplikovan, čak i ne morate da vodite ljubimca sa sobom. Najbolje bi bilo da pozovete telefonom veterinarsku inspekciju koja vam je najbliža i zakažete termin. 

Nema gužve, čekanja i nervoze. Sa svim potrebnim dokumentima, pitajte kada pozivate da vam još jednom kažu šta sve treba, idete u zakazanom terminu. Titar test je obavezan i morate ga poneti sa sobom. Na osnovu pregledanih dokumenata i zadovoljavajućeg titar testa izdaće vam dozvolu, odnosno veterinarski sertifikat sa kojim možete da putujete.

Ipak, tek nakon tri meseca od dana urađenog titar testa možete slobodno sa svojim ljubimcem na putovanje. Ovo je važno da zapamtite kako biste mogli bolje i na vreme da se organizujete. 

Nakon toga, trebaće vam samo još uverenje o zdravstvenom stanju vašeg ljubimca koje se vadi maksimum 48 sati pre puta. 

Ovo je klasičan lekarski pregled kojim će vaš veterinar utvrditi da je vaš ljubimac zdravstveno dobro i spreman za putovanje. 

titar test

Titar test za pse i za mačke

Ovaj test je isti i za mačke i za pse.

Procedura je ista i ako na putovanje želite da vodite svoju macu ili ako imate psa. 

Titar test je obavezan za skoro sve zemlje, osim za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

 Ipak ukoliko ste planirali da putujete sa psom ili mačkom, najbolje da se raspitate u ambasadi zemlje u koju putujete nekoliko meseci pre planiranog puta.

Ovaj test se radi jednom i važi vam doživotno pod uslovom da su vaša mačka ili pas redovno revakcinisani svake godine nakon zadovoljavajućeg testa. 

Ipak, trebalo bi da se upoznate sa pravilima zemlje u koju putujete. Osim pasa i mačaka u prvu grupu ljubimaca spadaju krznašice i za njih važe ista pravila kao i za pse i mačke.

Za druge kućne ljubimce poput tropskih ribica, ptica, vodozemaca, itd. Za njih važe drugačija pravila i o njima se raspitajte kod svog veterinara ili u veterinarskoj inspekciji u vašem gradu. 

Titar test cena

Ono što svakako zanima vlasnike pasa i mačaka koji planiraju sa njima na putovanje jeste naravno i cena titar testa. Putovanje sa vašim ljubimcem neće biti jeftino, i to je ono na šta želimo da vas upozorimo. Ipak, sasvim sigurno će biti neponovljivo iskustvo za vas i puno lepih zajedničkih trenutaka. Titar se radi samo jednom i to je ono što vam olakšava i materijalno i psihički svako sledeće putovanje sa vašim ljubimcem u inostranstvo. Cena testa u Pasterovom zavodu iznosi 4600,00 dinara.

Ovo ipak nije konačna cifra koju ćete vi platiti. Krv vašeg ljubimca za titar test mora izvaditi stručno lice, odnosno veterinar i poslati ili odneti lično u zavod na analizu. 

U raznim veterinarskim ambulantama naplaćuje se ukupna cena titar testa. Odnosno oni će vam uračunati u svoju cenu i onih 4600 koju su obavezni da pre poslatog uzorka uplate na račun zavoda.

Obično vađenje krvi košta u proseku do 1000 dinara, međutim razne veterinarske labratorije u slučaju da vam je krv potrebna za odrađivanje titar testa, tu uslugu naplaćuju dosta više. Recimo, cena titar testa u veterinarskim ambulantama kreće se od 6000 do čak 12000 dinara. 

Ono što vi treba da znate jeste da 4600 plaćate laboratoriji za testiranje u zavodu, a ostatak vašem veterinaru za vađenje krvi, obradu krvi i slanje u zavod.

Na nekim stranicama veterinarskih ordinacija određena je cena za titar test od 2000 do 4000 hiljade. To ne znači da ćete ga toliko platiti.

Vi na tu sumu morate dodati i 4600 dinara što je zvanična cena titar testa. Svakako to je cena koju ćete morati da platite, ako želite na putovanje sa svojim ljubimcem.

Dostavu uzorka krvi neophodnu za analizu, odnosno titar test ne može dostaviti lično vlasnik, već veterinarska ordinacija u njegovo ime. 

Koliko god da vam se možda čini komplikovanim i skupim, imajte na umu da se titar test radi samo pre prvog putovanja i da je njegova cena ništa u odnosu na sreću koju će vam putovanje doneti. 

Reč za kraj!

Koliko puta ste sa porodicom krenuli na odmor i niste imali kome da ostavite svog ljubimca? Osim toga, niste baš bili srećni zbog privremenog razdvajanja?

Svima nam se to dešavalo i zato, ako želite da vaš ljubimac ne propusti najzanimljivije događaja u vašem životu, a putovanja to uvek jesu, povedite svog ljubimca sa sobom.

Titar test nije samo obaveza sa kojom možete preći granicu, on vam garantuje da je vaš pas zdrav. Titar je garancija da se vaš ljubimac neće zaraziti besnilom, dokle god ga redovno revakcinišete.

U poslednje vreme su učestaliji slučajevi pojave besnila kod pasa i mačaka, i ovo je dobar način da budete sigurni da se vaš ljubimac neće zaraziti. Zato gledajte na ovaj test kao na nešto zbog čega više nećete morati da brinete.